Info om forsikringer

Informasjon fra Norges Fotballforbund om forsikringer:

FOTBALLSESONGEN 2009 – forsikringer

FRA OG MED FOTBALLSESONGEN 2009 FORSKYVES LISENS/FORSIKRINGSÅRET MED TO MÅNEDER SLIK AT LISENSEN nå GJELDER FRA 1/3 – 28/2.

2009 VIL allikevel BLI ET ”OVERGANGSÅR” da VI i PRAKSIS FÅR ET ÅR HVOR LISENSEN GJELDER I 14 MND (1/1-09 – 28/2-10).

FOR SESONGEN 2009 VIL SPILLERE SOM BETALER LISENS INNEN BETALINGSFRISTEN 1/3 VÆRE FORSIKRET FRA 1/1.

En av hovedgrunnene til at vi «forskyver» forsikringsåret er at mange spillere ikke betaler lisensen innen betalingfristen som tidligere har vært 31. januar og dermed har mange vært uten forsikring frem til lisens er betalt.

HOVEDUTSENDELSEN AV DEN INDIVIDUELLE SPILLERLISENSEN 2009 SENDES UT PR POST I BEGYNNELSEN AV FEBRUAR 2009 TIL ALLE SPILLERE SOM BETALTE INDIVIDUELL LISENS I FJOR SAMT TIL DE SPILLERE SOM ER FØRSTE ÅRS SENIORER I 2009.

BETALINGSFRISTEN FOR INDIVIDUELL LISENS ER 1. MARS 2009.

NORGES FOTBALLFORBUND TAR I 2009 i BRUK ET NYTT DATASYSTEM (fiks – FOTBALLENS informasjons- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEM).

fOR LISENSEN BETYR DETTE AT klubbenes tilgang til LISENSREGISTRERING / spillerregistrering PÅ KLUBBENONLINE BLIR ERSTATTET AV en ny inngang til det nye systemet (FIKS). nff vil komme tilbake til mer informasjon om dette senere.

inntil videre håndteres lisensen av det gamle systemet og klubbene skal fortsette å bruke lisensregistreringen / spillerregistreringen på klubbenonline.

Fra 3. februar 2009 vil klubbene igjen ha mulighet til å aktivere/oppdatere/sende ut lisens til spillere for 2009-sesongen fra lisensregistrering / spillerregistreringen på klubben online.

FOr sesongen 2009 er man, gjennom LISENSORDNINGEN, forsikret i selskapet SPORTSCOVER europe ltd.

SPORTSCOVER EUROPE LTD er et internasjonalt selskap som har spesialisert seg på sport og

har derfor bred kompetanse på dette området.

SPORTSCOVER EUROPE LTD forestår selv skadeoppgjør på spillerlisens og lagsforsikring og vil i

2009 håndtere dette fra Norges Fotballforbund sine lokaler på Ullevaal Stadion.

Fra det året spilleren fyller 13 skal han/hun forsikres gjennom SPORTSCOVER EUROPE LTD, enten gjennom lagsforsikring eller VED individuell lisens.

Ved skader som oppstår skal skademelding sendes

NORGES FOTBALLFORBUND

LISENSFORSIKRING

0840 OSLO

SKADEMELDING SKAL ALLTID SENDES UTEN UGRUNNET OPPHOLD ETTER SKADEN OPPSTO

Skademeldingsskjema finner du på Norges Fotball sine hjemmesider

NFF – Medlemsservice – Lisens og Forsikring

Forsikringsordningen har et eget fast telefonnummer som skal brukes ved alle henvendelser om vilkår og skader. Nummeret er 815 35 004.

Hvem forsikringen gjelder

 • Spillere i aldersgruppen 13-19 år (som ikke spiller seniorfotball) som er registrert som aktive inneværende sesong på lisensregistreringen/spillerregistreringen med lagsforsikring
 • Spillere på oldboys/girls, 7-er og 5-er lag senior som er registrert som aktive inneværende sesong på lisensregistreringen/spillerregistreringen med lagsforsikring hvor lagsforsikring er betalt av klubben til Norges Fotballforbund
 • Spillere som spiller seniorfotball og har betalt individuell lisens

I tillegg til de ovenfor nevnte er også klubbens valgte/oppnevnte registrerte lagledere, trenere, dommere og rekrutteringsdommere dekket med grunnlisens uten kostnader.

Hva og når forsikringen gjelder

 • Forsikringen gjelder idrettskade under klubben/lagets kamper samt all fotballtrening organisert av klubben/laget.
 • Forsikringen gjelder også kretskamper/samlinger.
 • Forsikringen gjelder ikke deltagelse på landslag.
 • Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i trening eller kamper for annen klubb, med mindre det på forhånd foreligger en skriftlig tillatelse fra spillerens nåværende klubb.
 • Forsikringen omfatter ikke prøvespill/treningsopphold i en utenlandsk klubb eller annen klubb som ikke er medlem av Norges Fotballforbund.

PREMIENE FOR SESONGEN 2009 ER SOM FØLGER

DIVISJON/KLASSER

GRUNNLISENS

UTVIDET LISENS

Gruppe 1

Tippeliga, 1. og 2. div. menn og Toppserien kvinner

Kr.   900,-

Kr.1.700,-

Gruppe 2

3. og 4. div. menn og 1. div. kvinner

Kr.   525,-

Kr.   890,-

Gruppe 3

Lavere div. og klasser over 19 år

Kr.   190,-

Kr.   470,-

Lagsforsikring

Old Boys, Old Girls og 7er fotball senior – pris pr lag

Kr 2.500,-

Kr.5.200,-

Forsikringspremien for individuell lisens skal betales til Norges Fotballforbund på kontonummer 7874 06 58432

YTELSENE FOR SESONGEN 2009 ER UENDRET

FOR INDIVIDUELL LISENS 2009 GJELDER FØLGENDE;

BETALINGSFRISTEN ER SATT TIL 1. MARS 2009.

 • Betales lisensen innen 1. MARS 2009 er du forsikret fra og med 1. januar 2009.
 • Betales lisensen etter 1. MARS 2009 er du forsikret fra den dag betalingen finner sted.

Forsikringen kan allikevel være gyldig dersom spilleren sender en e-post til SPORTSCOVER INSURANCE LTD (forsikring-lisens@fotball.no) hvor det bekreftes at lisens i riktig kategori vil bli betalt innen 3 dager.

 • Dersom lisensen ikke blir betalt innen 3 dager har spilleren verken vært forsikret eller spilleberettiget.
 • Lisens kan IKKE betales uten å bruke KID-nummer.
 • Det lages nytt kidnummer hvert år slik at tidligere års kidnummer ikke kan brukes

Lagsforsikring – Utøvere i spesielle aktiviteter (pr tiltak)

 • Fotballskoler
 • Alternative spillformer

For deltakere fra det året de fyller 13 t.o.m. det året de fyller 19 er prisen kr. 500,- for inntil 18 spillere

For deltakere fra det året de fyller 20 er prisen kr. 700,- for inntil 18 spillere.

Arrangøren av tiltaket må tegne egen forsikring uavhengig av om deltagere allerede er registrert med lagsforsikring eller har betalt individuell lisens inneværende sesong.

Forsikringspremien (Utøvere i spesielle aktiviteter) skal betales til Norges Fotballforbund på kontonummer 5010 06 46800

Lagsforsikring – old boys/girls, 7-er og 5-er fotball senior

I klassene oldboys/girls, 7-er og 5-er fotball senior kan man velge å betale lagsforsikring istedenfor individuell lisens.

I tilfeller hvor flere spillere også spiller 11-er fotball, og allerede har betalt individuell lisens, kan det lønne seg at de resterende spillerne også betaler individuell lisens.

For 7-er og 5-er fotball senior vil også antallet deltagende spillere avgjøre om det lønner seg å betale individuell lisens eller lagsforsikring.

For lagsforsikring oldboys/girls, 7-er og 5-er fotball senior er premien kr.2.500,- for grunnlisensen og kr.5.200,- for utvidet lisens.

Forsikringspremien er pr. lag og skal betales til Norges Fotballforbund på kontonummer

5010 06 46800 i forbindelse med påmelding av lag.

NB ! For å være dekket av forsikringsordningen må denne være betalt og den aktuelle spilleren må være registrert på lisensregistreringen/spillerregistreringen som aktiv inneværende sesong med lagsforsikring.

FOR LAGSFORSIKRING 13 – 19 ÅR GJELDER FØLGENDE;

 • Spillere som er registrert som aktive inneværende sesong på ”lisensregistreringen/ spillerregistreringen” med lagsforsikring er forsikret gjennom NFFs forsikringsordning.

 • Klubben huske å registrere på ”lisensregistreringen/spillerregistreringen” – (ikke Idrettsregistreringen) alle nye 12 åringer som tilhører egen klubb samt klubbens egne spillere som ikke har vært aktive siste sesong.

 • SPILLERE SOM SKAL DELTA I SENIORFOTBALL MÅ BETALE INDIVIDUELL LISENS

AJOURHOLD AV INFORMASJON PÅ SPILLERE

Spillernes KID-nummer finner klubbenelisensregistreringen/spillerregistreringen som man logger på gjennom ”klubben online”.

lisensregistreringen/spillerregistreringen har klubben 5 valg på utsending av lisens til spiller. Enten via post til spiller eller klubb eller via e-post til spiller eller klubb. Siste valg er ”manuell” hvor lisens ikke sendes ut, men hvor det kommer en ”tabell” som inneholder alle opplysninger som trengs for at den enkelte spiller kan få betalt lisens. Denne ”tabellen” kan skrives ut og gis til spiller.


Ved å velge å få tilsendt lisensblanketten via e-post sparer man mye tid. Istedenfor å vente en uke eller mer på postgangen, får man lisensen umiddelbart.

Vilkår og ytelser finner du på www.fotball.no under ”NFF / MEDLEMSSERVICE / LISENS OG FORSIKRING”. HER FINNER DU OGSÅ LINK TIL BARNEIDRETTSFORSIKRINGEN SOM GJELDER FOR SPILLERE TIL OG MED DET ÅRET DE FYLLER 12.

NB! VI GJØR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ AT BEHANDLING/OPERASJON PÅ PRIVAT SYKEHUS MÅ AVTALES MED FORSIKRINGSSELSKAPET PÅ FORHÅND.

Med hilsen

NORGES FOTBALLFORBUND

Stein Pedersen

SENIORRÅDGIVER

Forvaltnings- og jusseksjonen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *