Samarbeid om regional spillerutvikling.

Info fra fotballkretsen

———- Forwarded message ———-
From: Wold, Roar <roar.wold@fotball.no>
Date: 2009/8/6
Subject: Samarbeid om regional spillerutvikling.
Til klubbene,
Rogaland Fotballkrets og Viking FK har inngått et samarbeid om regional spillerutvikling.Dette innebærer i praksis at krets og klubb sammen forestår treninger,samlinger og kursing i Vikings etablerte sone/satelitter.Vi starter opp med treninger ved skolestart altså uke 35, og forholder oss til tider som tidligere er brukt.De ansvarlige er som følger: Egersund:Svein Fjælberg Viking og Owe Salvesen EIK(RFK)

Stavanger:Trenere i Viking og Roar Wold,RFK. Fotballkretsen vil forestå innkalling til samlingene i Stavanger. Jørpeland:Christer Corneliussen Viking og Jostein Karlsen Staal.

I tillegg starter vi opp et keeperprosjekt i samme satelitter og her vil Roar Wold og Kurt Hegre være ansvarlige.

Vi (RFK-Viking) er opptatt av at også trenerne til spillere i klubbene skal bruke disse treningene til å utvikle seg selv, få impulskurs – motivasjon til videreutdanning slik at påvirkningen av spillerne i klubbhverdagen blir bedre. Vi forutsetter at klubbene sørger for at spillerne stiller opp på våre tiltak, og at trenerne i klubbene blir stimulert/følgt opp i forhold til å delta/observere på treningene i satelittene.

Det er også slik at spillere født 95,96,97 som involveres i satelitt/sonesamarbeid har dette som sin arena også i forhold til kretsens utviklings/kartleggingsprosess. Med dette menes at vi/kretsen/våre trenere bruker disse tiltakene til kartlegging/oppfølging av spillere, og samlinger i ren kretsregi vil bli redusert.
Samarbeidet vil også innbefatte egne opplegg for keepertrening på enkelte samlinger i satelittene. Her vil vi søke å gi stimulans både til keepere og trenerne deres.

Skal vi sammen lykkes med dette samarbeidet, og å bringe spillerutviklingen videre til et høyere nivå i Rogaland er vi avhengig av at alle drar i samme retning.
Dette betinger at klubber/trenere ser verdien av et slikt opplegg og støtter fullt ut opp om prosjektet.

Kalender og aktivitetsplaner for høsten 2009 blir produsert i disse dager.

mvh
Roar Wold
Spillerutvikler
Rogaland fotballkrets/NFF
mobnr.41658728
mail:roar.wold@fotball.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *