Trenerkoordinator-kurs 14. nov.

Info fra fotballkretsen

———- Forwarded message ———-
From: Edland, Egil <Egil.Edland@fotball.no>
Date: 2009/9/1
Subject: TRENERKOORDINATOR KURS 14 NOVEMBER 2009

HEI !

Da er årets Trenerkoordinator kurs planlagt og vil bli avholdt i Stavanger lørdag 14 november.

Trenerkoordinatorens rolle er en av de viktigste funksjoner vi har i klubber som driver med barne og ungdomsfotball. Foreldre / trenere og lagledere
gjør en kjempejobb, men mange av dem er ferske og gjerne mangler kompetanse for at dis rolle skal kunne legge til rette for trivsel og god ferdighetsutvikling.
Klubben har gjerne en plan / sportsplan på hvordan de ønsker barne og ungdomsfotballen skal drives i klubben. Hvem følger opp disse planene?
Her er det Trenerkoordinatoren kommer inn og i samråd med klubben følger opp alle våre trenere / ledere i barne og ungdomsfotballen.

I din klubb har dere gjerne allerede trenerkoordinator. Har han /hun tatt trenerkoordinatorkurset? Har dere en trenerkoordinator kan det gjerne være på sin plass
å se på muligheten til å dele rollen med en person som dekker barnefotball og en som dekker ungdomsfotball. Se vedlagte artikkel om "Bedre barnefotball med
Trenerkoordinator".

Vår oppfordring til dere er: Se på Trenerkoordinatorens rolle i din klubb. Har dere den ikke på plass så se om dere kan finne de rette personene til en slik rolle og meld dem på kurs.

Med Vennlig hilsen

Rogaland Fotballkrets

Egil Edland

Klubbutvikler

Tlf.: 90 05 37 84

Fax.: 51 73 78 69

e.mail.: egil.edland@fotball.no

KURS INNBYDELSE Trenerkoordinator Stavanger 2009.doc

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.