Hvorfor ble jenter-14 puljevinnere?

Helge

Helge Malmberg, gratulerer med puljeseier for jenter-14, det eneste Staal-laget som har klart dette i 2009-sesongen.
Hva er det du gjør annerledes enn andre trenere?

Vet ikke om jeg gjør så mye annerledes enn andre trenere men jeg har noen enkle ting jeg mener er viktige – i hvert fall i den gruppen jeg nå har trent i 6 år. Jeg har alltid tema treninger, dvs. et tema, kanskje to på hver trening. Alle økter har alltid 15-20 minutter oppvarming med basisferdigheter. 40-50 minutter med 2-4 øvelser på temaet, og ca 25-30 minutter spill hvor dagens tema(er) blir vektlagt.

Jeg krever, etter hvert som jentene blir eldre, mer og mer i forhold til konsentrasjon og fokus på det vi holder på med på trening. Dvs. at hvis vi trener på innsidepasninger så skal det være 100% konsentrasjon og 0 feil. Dvs. at jentene får kontinuerlige tilbakemeldinger på det som er bra og dårlig. Prøver å holde meg til 80% skryt og 20% konstruktiv kritikk 🙂 Det er også et mål at alle jentene skal få skryt på hver trening. Jeg kommuniserer mye på treningene, for mye vil sikkert mange mene, men det er viktig for meg for å holde oppe engasjementet mitt, og det tror jeg smitter over på jentene.

Ellers vektlegger jeg kondisjon, jentene lærte tidlig at det å stå i ro på banen oftest er feil, og at vi ikke stopper selv om vi mister ballen, eller spiller den til en medspiller. Høy aggresivitet i ballpress og duellstyrke har kommet «gratis» som en følge av dette.

I år har vi trent mye på pasninger og medtak, spill langs bakken, støttepasninger, veggspill, det å se, skape og gå i rom, vende spillet, komme rundt på kantene, innlegg med løp på første og andre stolpe, og avslutninger. Øvelsene er ofte få og enkle, men effektive, da jeg prøver å gjøre flest mulig av dem kamplike.

Hva gjør du bedre enn andre trenere?

Det vet jeg ikke.

Hvordan kan Staal bli bedre?

Jeg tror vi kan bli bedre til å utvikle både spillere og trenere med å systematisere måten vi trener på, at vi trener på de riktige tingene, og at vi er enige om hvilke ferdigheter som skal utvikles og hvordan vi ønsker at lagene våre skal spille. For eksempel tror jeg vi kan lære noe av måten Bryne har gjort det med en klar filosofi på de forskjellige alderstrinnene om hva som skal vektlegges og hva som skal utvikles. (Her er lenke til skrivet Helge refererer til).

Hvordan skal vi organisere oss for å bli bedre?

Først ønsker jeg at fotballstyret kommer med en klar filosofi om hvordan vi ønsker at lagene våre skal spille. Deretter skulle jeg ønske at vi hadde 2-3 trenere per gruppe. Viktig å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for å unngå konflikter på trening og i kampsituasjoner. I tillegg ønsker jeg et trenerutviklingsteam som kan følge opp trenerene f.eks. 2-4 ganger per år for å støtte og rettlede/coache i forhold til det Staal har sagt skal være viktig. I tillegg skulle jeg ønske at vi hadde et spillerutviklingsteam som fulgte opp de største talentene og avgjorde evt. hospiteringer/flytting av spillere, slik at en slapp konflikter trenere i mellom, som oftest tenker på sitt lag og ikke på spilleren.

Hva mener du om differensiering, dvs at vi melder på lag i 1. og 2. divisjon fra 11-er fotball og fordeler spillerne etter evne.

Syns i utgangspunktet dette er helt ok, men det er vel de færreste årganger som klarer å stille to 11-er lag. Jeg tror rette veien å gå¨er å slå sammen to og to årganger fra ca. 13 år. F.eks kan 13 og 14 åringene trene og spille kamper sammen og kanskje ha et 1. divisjonslag i hver klasse, og et felles lag i 2. divisjon i 14 årsklassen. Det samme kan gjøres med 15 og 16 årsklassen. Her mener jeg sportslig utvalg i større grad må inn hvert år å bidra til løsninger, slik at vi unngår 2 årganger som sliter med å stille lag hver for seg.

Hvordan skal vi ta vare på talentene?

Jeg mener den beste måten er å la disse hospitere opp på det nivået som er riktig for dem – oftest et eller to år. Med hospitering mener jeg å trene en eller to ganger med et lag høyere opp. Jeg tror det er viktig at spilleren får trene mest mulig med sitt eget lag og at hospiteringen opp blir i tillegg til – eller istedet for maks en trening med eget lag. I særlige tilfeller vil det være riktig å flytte spilleren opp permanent, dersom spillerutviklerene mener dette er hensiktsmessig, og spilleren selv og hans foresatte er enige i dette.

Hvordan skal vi ta vare på de som ikke har ambisjoner?

Gi et godt og sosialt tilbud hvor alle blir inkludert og alle får utvikle ferdigheter på sitt nivå. Det er for meg ofte et foreldreskapt problem at ungene føler at de ikke får nok spilletid i kamp. Ungene er mye mer opptatt av det som skjer på trening – det er tross alt mye flere treninger enn kamper, og det er her grunnlaget for et godt inkluderende miljø blir skapt.

Fotballsesongen varer 2 måneder før sommerferien, og 2 måneder etterpå. Er det nok eller må vi trene mye vinterstid også?

Hvis vi vil bli gode må vi selvfølgelig trene mye mer enn dette. For mine jenter blir det lagt opp til et tilbud med 3 treninger gjennom hele vinteren. Det er selvfølgelig valgfritt hvor mye de vil trene, og noen trener andre idretter også, men jeg syns det er viktig å ha et tilbud for de som har lyst til å bli gode også.

Hvor mye skal jenter-95 trene i vinter?

3 ganger per uke – forhåpentligvis sammen med J-96 og J-97 slik at vi kan utnytte trenerkompetansen til hverandre og skape et samhold på tvers av årgangene slik at hospitering og felles lag blir enklere å få til fremover.

Sogndal driver Sogndalakademiet, et fotballtilbud vinterstid på tvers av aldersgrensene (feks at to-tre årsklasser kan trene sammen). Er det noe for Staal?

Det har jeg vel forsåvidt svart på over 🙂

JENTER-14 HAR MULIGHET TIL Å BLI KRETSMESTRE. VI ØNSKER LYKKE TIL MED SLUTTSPILLKAMPENE!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *