Hvorfor er G15 et av Rogalands beste fotballag?

Roy Helland, opprinnelig fra Egersund, tidligere landslagsspiller på aldersbestemte lag, spilte i 1. divisjon for Vard Haugesund, tidligere daglig leder i fotballklubben Vard.

G15-trener Roy Helland, gratulerer med nok en flott sesong. Kretsmestre i fjor og 2. plass i år.

Takk for det. Den jobben guttene har gjort i år står det nesten enda større respekt av enn fjoråret.
I fjor var vi i en utfordrer posisjon, mens vi i år har vært det laget alle ville slå. Når en da klarer å vinne sin pulje i 1. divisjon på våren og ta 2. plass i elitedivisjonen, fortjener spillerne en klapp på skulderen.

G15 hadde 8 spillere ute pga svineinfluensaen ifm toppkampen mot Viking. Hva synes du om at Viking insisterte på at kampen skulle bli spilt?

 For å si det sånt, vi hadde ikke spilt kampen hvis motstanderen hadde bedt om utsettelse p.g.a svineinfluenasen. Her bør både fotballkretsen og Viking ta selvkritikk. Men når det er sagt vant Viking kampen fortjent, etter at vi ledet 2-0 til pause ble vi overkjørte i 2 omgang og tapte 2-3.
 

Hva ligger bak de gode sportslige resultatene til Staal G15?

Hovedgrunnen er at Staal i 1994 årgangen har en gruppe som består av mange talentfulle og treningsvillige spillere, som vi har klart å sette sammen til et lag som fungerer godt i sammen. Tilbakemeldingene vi får fra våre motstandere er at vi er vanskelige å spille mot. Vi er godt organisert defensivt, spiller med høyt tempo og stor aggresivitet, samtidig som vi har enkeltspillere som kan sette inn den avgjørende scoringen. Og sist men ikke minst har vi Rogalands beste G15-målmann.

Hva er det du vektlegger på treningene? Hvordan coacher du?

Hovedvekten av det som skjer på våre treninger er kamprelatert. Uansett om det er pasningsøvelse, innleggsøvelse eller teknikkøvelser så skal det utføres med samme presisjon og samme tempo som i kamp. Jeg deler treningene opp i 3 faser.

Fase 1 er oppvarming, som i all hovedsak er med ball. Det er her basisferdighetene blir terpet på.
Fase 2 er øvelsesøkt, der øvelsene enten er lagt opp til situasjoner spilleren kjenner igjen fra kampsituasjoner eller terping på bevegelser/taktiske valg.  Men i bunn på alle øvelsene er fokuset på pasningskvaliteten.
Fase 3 er spilløkt. I spilløkten kjører vi intensitet og tempo. Jeg stopper nesten aldri spillet for å korrigere feil pasningsvalg eller løp o.l i denne økten. Den rettledningen tar jeg med spilleren mens spillet foregår, eller i pausen.
Som trener krever jeg disiplin på treningene og har et veldig fokus på at når spillerne er på trening så skal både bein og hode være klar for trening. Er veldig engasjert på treningene, og gir veldig mye positive tilbakemeldinger i øktene til enkeltindividet. De krav/tilbakemeldinger som blir gitt av mindre positiv art, blir gitt til gruppen som helhet hvis det trengs.  Jeg er bevisst en veldig dårlig dommer for å lære spillerne at dommeren bestemmer og vi spiller til han blåser.

Hva er forskjellen på G15 og andre aldersbestemte lag på Staal?

Har ikke sammenlignings grunnlag til å kunne si noe om hva vi gjør annerledes enn andre lag i Staal.

Hvordan kan Staal som klubb oppnå bedre resultater i barne- og ungdomsavdelingen?

Vi må rett og slett trene mer. Ingenting kommer gratis, skal vi som klubb og enkeltspillere komme videre må det settes enda flere treningstimer i banken. Vi som klubb må se på muligheten for at de spillerne som vil trene mer enn laget gjør får muligheten til det. (Felles treninger i helgene på tvers av aldersgrupper, morgentrening før skolen for ungdomsskoleelever o.l). Til sammenligning har spillere i 12-15 års alderen i Haugesund i regi av FKH to morgentreninger i uken, samt enkelte helgesamlinger. Videre tror jeg klubben må få satt hospitering i et system, og når forholdene tilsier det så må spillerne få tilbud på det nivået han hører hjemme, der det ikke bare er alder som avgjør hvilket lag han spiller på.
 

Hva mener du om differensiering, dvs at vi melder på lag i 1. og 2. divisjon fra 11-er fotball og fordeler spillerne etter evne.

Tror ikke at vi som klubb har nok spillere til å differensiere slikt. Vi må har en Ole Brumm holdning som sier ja takk til begge deler. Både bredde satsning og topp satsning. Hvert enkelt lag er like avhengig av nr 14 som nr 1 for å kunne stille lag i de forskjellige alderstrinnene.
 
 For er det en ting som er veldig negativt for Staal som klubb, så er det å miste et helt alderstrinn. Dette er ikke bare negativt for rekrutteringen på fotballbanen, men ikke minst alle de potensielle ressurspersonene som faller bort fra Staalmiljøet.

Fotballsesongen varer 2 måneder før sommerferien, og 2 måneder etterpå. Er det nok eller må vi trene mye vinterstid også?

Skal vi utvikle spillere til å være i oppe blant de beste i Rogaland, må det trenes like mye på vinterstid som resten av året.
Men noe av treningen må legges ned som egentrening eller annen idrett/trening. Om enkelte spillere erstatter noen treninger med f.eks håndball/ squash o.l er ikke negativt. Allsidig trening er bare positivt.
 
Men det som er til slutt er avgjørende er ikke antall timer med trening, men antall timer med kvalitetstrening. Det er stor forskjell på å gå ned på kunstgresset for å stå å skyte på mål, og det å gå ned på kunstgresset for å drive strukturert egentrening.
 

Hvor mye skal gutter-94 trene i vinter?

Neste sesong har vi ikke begynt å planlegge enda, siden G-94 ikke har avsluttet sesongen 2009 enda.
Men i 2009 trente laget 4 ganger pr uke om vinteren, og vil anta at det er på dette nivået det vil ligge på i 2010 også. Men at vi i 2010 vil prøve å gi de som ønsker det et tilbud om flere fellestreninger anledning til dette gjennom økt samarbeid med G-95 og juniorlaget.
 

Trenerutvikling er en fanesak for Nils Johan Semb. Er det riktig å stille krav til minumumkompetanse blant trenerne for å få lov til å trene lag i Staal, feks minimum aktivitetslederkurs og trener 1-kurs?

 
Alle trenere har godt av å ha litt kompetanse i ryggsekken. Men om det fornuftig av en frivillig organisasjon å stille krav til minimumskompetanse tror jeg ikke. Da bør vi heller motivere /legge forholdene til rette for så våre trenere har lyst til å få kompetanse heving.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *