Mental trening er viktig

birgerBirger Wersland er utflyttet strandbu og tidligere langdistanseløper. I firmaet sitt, Goalgetter, driver han nå med ledertrening og mental trening. Han er også mental trener for den norske landslagsspilleren Fredrik Strømstad. Denne sesongen har Staals a-lag fått glede av Birgers kompetanse.

1. Du har i år arbeidet sammen med a-laget, kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?

Ja kort sagt har jeg jobbet sammen med a – laget og Hallgeir/Vegard rundt mental trening. Vi har satt fokus på utviklingsmål og på mentale ferdigheter. Jeg har jobbet dels med hele gruppa, og litt mer konsentrert med noen få av spillerne.

2. Hvilke resultater kan vi forvente å se av dette? Er det en sammenheng med de gode resultatene Staal har hatt i år?

Jeg mener at en spiller og et lag kan forbedre prestasjonene sine svært mye dersom de er godt trent mentalt. Kanskje har bevisstgjøringen og fokuset fra denne treningen vært en av flere positive faktorer i år, men det er nok ikke den viktigste forklaringen på årets gode resultater. Resultatene av mental trening vil nok vise seg enda tydeligere på lengre sikt. Forutsatt at trenerne og spillerne vil prioritere dette arbeidet videre.

3. Hvordan blir det til neste sesong, kommer samarbeidet med a-laget til å fortsette som i år?

Så lenge som jeg jobber i området stiller jeg gjerne opp. Men det er opp til Hallgeir og spillerne å avgjøre hvor mye de vil vektlegge dette arbeidet videre. Jeg kommer nok uansett til å være med å coache Hallgeir på måten han leder laget og utviklingen av enkeltspillere på. Han er et usedvanlig stort trenertalent, og heldigvis har han lærings- og utviklingsfokus, også på egne vegne.

4. Hva skal til for at Staal Jørpeland blir en toppklubb?

Det er veldig mye som skal til for at Staal blir en toppklubb. Det handler bla om organisasjon, kompetanse, anlegg, økonomi og trenings – og organisasjonskultur. En må hele tiden jobbe med de tingene som påvirker målet mest. Og når målet er å rykke opp til 2. divisjon må en jobbe med de faktorene som gjør oss gode nok til å rykke opp. De viktigste faktorene på kort sikt er å få en enda bedre treningskultur og bli bedre på lagorganisering og ledelse. Og selv om Staal ikke er en toppklubb kan vi kontinuerlig ta nye skritt i retning av å skape en ”toppidrettskultur” i klubben. Da kommer resultatene som en konsekvens av dette arbeidet. Jeg håper jo at A-laget spiller i 2 divisjon snart. Det er slik jeg ser det en viktig forutsetning for å bli bedre på talentarbeid og et viktig grunnlag for å bli enda bedre på breddesatsingen i klubben.

5. Du bor i Kristiansand, men har likevel vært veldig aktiv i Staal i år, både gjennom sponsorarbeidet og arbeidet med a-laget. Hvordan klarer du det? Hva er drivkraften bak engasjementet?

Jeg har anledning til å hjelpe til en del nå fordi jeg jobber en del i området for tiden. Den viktigste drivkraften for meg er at det er gøy. Det er både sosialt, spennende og lærerikt. Dessuten har jeg ”vokst opp” i Staal og synes det er viktig å gi noe tilbake til klubben.

I timer er nok mine bidrag beskjedne i forhold til svært mange andre. Men jo flere som bidrar….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *