TRENERSAMLING

Du innkalles herved til trenersamling på tirsdag 01.06.10 kl. 18.00  for miniavd. og onsdag 02.06.10 kl. 18.00 for ungdomsavd.
 
Hva?
Forespurte trenere legger fram forslag til øktplaner og øvelser de synes er gode for den aldersgruppen som de trener/jobber med! Vi diskuterer/drøser om disse øvelsene og eventuelt andre trenerproblemstillinger som opptar dere!!!!
Fint om alle trenere lager sin egen favorittøkt til samlingen. Vi ønsker å få mange gode øktplaner til Staal sin hjemmeside!!!
 
Hvor?
Staaltun
 
Kom i treningstøy. Vi finner en plass der vi gjennomgår øvelsene!
 
NB! Dersom du har trening i dette tidsrommet, bør/skal du ta deg fri og la andre ta seg av økten, event. at spillerne får fri!
Vi håper og tror at flest mulig kommer til samlingen!!!
 
I henhold til Staal sin visjon og mål så vil det i tiden framover jobbes med fokus på trenerutvikling i klubben. Fokus vil være å øke kompetansen, sørge for at det trenes i henhold til spillerutviklingsdokumentet, at den enkelte spiller settes i fokus og at vi klarer å redusere frafallet. Denne trenersamlingen er derfor et viktig bidrag til dette og det forventes at alle som er hjemme stiller opp.
 
Minner og om klubbens verdier som skal ligge til grunn for alt vi gjør: engasjement – respekt og handlekraft
 
MØT OPP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *