Informasjon til lagene

Sesongen 2010 er over og det er på tide å tenke neste sesong. De fleste har vel litt ferie nå opp mot jul men forberedelsene er i full gang.

PÅMELDING AV LAG
Påmelding til serien for 13-16 år er satt til 1. januar 2011. Alle de aktuelle trenerne må derfor nå tenke gjennom hvilke lag som skal meldes på og sende dette til meg innen 10. desember. Bruk vedlagte skjema til dette. Jeg vil da melde på de aktuelle lagene.
DETTE GJELDER 13 TIL 16 ÅR

ÅRSRAPPORT
Ber om at alle lager en kortfattet årsrapport. Mal for dette ligger vedlagt. Send dette til meg innen jul. Dette gjelder for alle årsklassene.

HOSPITERING
I henhold til Staal sin spillerutviklingsplan skal hospitering være et virkemiddel som skal brukes systematisk i klubben. Hospitering kan starte allerede i 11 års klassen. Vi har en vei å gå for å få dette til å fungere optimalt for barne- og ungdomsavdelingen og derfor kaller vi nå inn til et arbeidsmøte der alle trenere i klassene 11-16 møte. Hensikten med møtet er at de ulike trenerne skal avtale seg imellom hvem som skal hospitere hvor og når dette skal skje. Dette gjelder både på jente og guttesiden og ev. jenter som skal hospitere i gutteklassen kan og avtales. Hospitering er ikke for hvem som helst. Det skal være spillere som ligger langt fremme i forhold til talent og innstilling. Det skal være spillere som vil ha nytte av å prøve seg på et høyere nivå. Spillerne må ha de rette holdningene og være rollemodeller når de trener med sin egen årsklasse. Spillerne må informeres om hva hospitering er og hva som forventes. Det skal være en mulighet for de som kan og vil noe ekstra. Møtet blir onsdag 8. desember kl. 1900 i Staaltun. Dere får god tid på dere slik at dette kan forberedes internt i lagene. Dere må ha en formening om hvilke spillere som er aktuelle til møtet. Se ellers vedleggene om dette.

RYFYLKEHALLEN
Når det gjelder treningstider i Ryfylkehallen så har ikke driftsstyret i hallen hatt møte enda. Inntil videre så forholder vi oss til de treningstidene Staal har fått tildelt. Vedlagt ligger gjeldende treningstider og vi rullerer slik at treningene blir etter hva klassene er for 2011. Dvs. at årets G10 trener som G11 i henhold til planen. Vi har fått noe utvidet tid til Mini avdelingen på søndag og jeg har satt opp guttene og jentene hver for seg. Her må de ulike lagene som skal trene avtale seg imellom. Trolig vil ikke alle årsklassene trene.

TRENINGSTIDER PÅ KUNSTGRASET
Vi vil sette opp treningstider på kunstgraset for vinteren fram til sesongstart. Vil gjerne at lagene nå sender meg en mail om hvor ofte en ønsker å trene og prioriterte dager og klokkeslett. Ved sesongstart lages det nye treningstider som tilpasses kamp programmet.

(PS! Vi skal prøve å lage egne kampdager for mini).

Mvh

Helge Kjellevold

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *