Møte for trenere, lagledere og oppmenn for alle lag i miniavdelingen og aldersbestemte klasser

Tirsdag 14 juni klokka 2000-2200 på Staaltun.

Det er obligatorisk frammøte for alle trenere og lagledere. Dersom en ikke har anledning til å møte, er det viktig å sørge for at alle lag har representanter på møtet.

Forfall meldes til Helge Kjellevold, slik at vi har anledning til å sørge for at alle lag er representert.

Program:

”Trivsel og motivasjon viktigste forutsetning for utvikling!”
Enkle tips for å skape dette! v/Leder for fotball: Erik Danielsen

Følgende tema skal drøftes:

  1. Behov for ”treneroppfølger”. v/Leder for ungdomsavdeling: Helge Kjellevold

Hvordan kan klubben på en best mulig måte ta vare på og følge opp trenerne?

Behovet for å ansette en person med oppgave til å følge opp trenere og lagledere både pedagogisk og faglig er drøftet i styret. Skal vi forsøke dette nå?

  1. Ledelse av laget i kamp v/Leder av styret i Staal: Birger Wersland

Hva er god lagledelse?

Hvordan kan vi bidra til at spillerne får positive opplevelser og erfaringer i kampsituasjonene?

Hva betyr Staal sine verdier for hvordan lagledere skal opptre under kamp?

a) Samspillsregler for god lagledelse utarbeides i fellesskap!

b) Konsekvenser ved brudd på samspillsreglene utarbeides!

  1. Diverse informasjon

Vel møtt!

1 hendelser på “Møte for trenere, lagledere og oppmenn for alle lag i miniavdelingen og aldersbestemte klasser”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *