Oppfølgingssamling for trenere og lagledere for ungdoms og senioravdelingen fotball Staal Jørpeland!

Møteplikt for trenere og lagledere J
Torsdag 27 oktober klokka 1900- 2100

Tema:
Vi evaluerer årets sesong og finner forbedringsmomenter til neste!

Det blir korte innledninger før gruppearbeid… og korte felles oppsummeringer.

Turneringer

Hvilke turneringer skal de ulike lagene melde seg på? Vi fått ulike innspill og Tor Inge har lagt ut et spørreskjema på nettet. Kort oppsummert ser det ut til at de fleste ønsker å fortsette med dagens ordning. Det vil si: G11, G12, J11 og J12 til Lyngdal. G13, G14, J13 og J14 til PlussbankCup. G15, G16, J15 og J16 til Dana. I utgangspunktet foreslår vi da dette!

Erfaringene fra oppfølgingssamtalene vi gjennomførte med trener og lagledere på Plussbank og Dana .

Er dette noe vi ønsker å fortsette med?

Drøftingen foretas i plenum.

Talentutvikling i Staal.

Hospiteringsordningen

Denne er fundamentet i dagens ordning.

Erfaringer fra dagens praksis!
Hvilke mulige forbedringer ser vi?
Gruppearbeid med korte oppsummeringer fra gruppene

Satellitt samarbeidet med Viking FK.

Erfaringer fra dagens praksis.

Hvilke mulige forbedringer ser vi?
Gruppearbeid med korte oppsummeringer fra gruppene.

Ressursgruppe av trenere og lagledere

12 stk har sagt seg villige til å delta.Det er bred enighet om at ansettelse av en “Trenerkoordinator” er avgjørende for utviklingen av klubben. Styret jobber med dette og har mål om å få til en stilling med omfang på 30-50%. Hovedoppgave vil bli å følge opp trenerne i ungdomsavdelingen!

Les på Staal si hjemmeside om gjeldende strategi for talentutvikling.

Følgende drøftes i grupper:

Hvilke hovedmomenter mener dere er viktigst å ha fokus på å forbedre for å skape idrettsglede?

Hvilke hovedmomenter mener dere er viktigst å ha fokus på å forbedre for at hver enkelt spiller får optimal utvikling?

Hvordan kan vi organisere trenerressursgruppen for å komme i gang med oppfølging av trenere/lagledere?

Strategisamling 10 og 11 november.

Viktige momenter å få fram?

NB Alle lagene i ungdomsavdelingen og alle lag i senioravdelingen skal være representert.

Dersom en ikke kan møte skal det meldes avbud til Helge Kjellevold (Ungdomsavdelingen) og Johar Mæhle (senioravdelingen).

Det blir enkel servering!

Vel møtt!

Mvh

Erik Danielsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *