Engasjement, handlekraft og respekt på medlemsmøte

3180Omtrent 40 medlemmer møtte til informasjonsmøte på Staaltun i kveld for å høre formann Ole Kristian Risas presentasjon om økonomien i Staal. Medlemmene kvitterte åpenheten rundt utfordringene i klubben med gode og konstruktive innspill.

Ole Kristian kunne fortelle at klubben mangler pr. i dag ca. 950 000 kroner i inntekter som følge av bl.a. sviktende billettinntekter, nedgang i utleie av Staaltun, mindre dugnadsinntekter osv. Det budsjetterte målet for sponsorinntekter har ikke blitt nådd. Klubben har tatt grep og innført stopp i innkjøp som ikke er helt nødvendige for å drive klubben, A-lagene er bedt om å kjøre selv i steden for å ta buss og redusere overnattinger der dette blir billigst, og det jobbes videre med å redusere andre kostnader.

På den positive siden kunne han fortelle at kontigentinntektene nå betales av mange. Siste uke kom inn tilsammen 100 000,- i medlemskontigent og Kjell Hansen kunne fortelle at Staal ville motta ca. 92 000 i Grasrotandeler.

Det ble understreket at det er fult mulig å lukke gapet mellom utgifter og inntekter, og at det er på inntektssiden det største potensialet er. Det forutsetter imidlertid at mange svarer ja når en blir spurt om å hjelpe til.

Det fremmøtte viste engasjement, handlekraft og respekt.

Engasjement gjennom positivitet og bidrag med mange gode forslag til hvordan en kunne få inn mer penger. Tippeklubb og Sykkellotteri, støttemedlemskap, økt kontigent og treningsavgift ble nevnt som mulige kilder til økte inntekter. Handlekraft illustrert av Erik Danielsen som på sparket tok ansvaret for å arrangere basar – og høstet applaus for det.  Respekt for arbeidet som er gjort og oppgaven som står foran oss.

I neste utgave Strandbuen vil du nok kunne lese en mer utfyllende artikkel fra deres utsendte.

Takk til alle fremmøtte!