Ekstraordinært årsmøte i Staaltun 11.11 kl 18

Pga avvik på framlagt resultat på årsmøtet i februar 2013 og revisjonsrapport, kalles det til ekstraordinært årsmøte på Staaltun 11.11 kl 18
Agenda
  1. Revidert årsregnskap for 2012
  2. Styret ber om fullmakt for å øke medlemskontigenten for 2014
Signert årsregnskap, årsmelding og revidert beretning vil bli lagt frem på ekstraord årsmøte. For ytterligere informasjon kan det tas kontakt med Knut Steinar Kvindesland og Ole Kristian Risa
Vel møtt
MvH
Ole Kristian Risa
Leder Staal Jørpeland
91850066