Trenerforum tirsdag 19.11 og onsdag 20.11 kl 18 Staaltun

Hei alle trenere

Minner om trenerforum for alle trenere 19.11 og 20.11 kl 18 i Staaltun. Dette er ledd i utvikling av klubben gjennom utvikling av trenere. Det er Oddbjørn som leder dagene.

Den 19.11 er for trenere med fra 6-12 år:

Agenda på møtet vil være:

–        Sportsplanen

–        Turneringsreglement

–        Differensiering/Hospitering

–        Trenerrollen

 

Den 20.11 er for ungdomstrenerne:

Agenda på møtet vil være:

–        Sportsplanen

–        Turneringsreglement

–        Spillerutviklingsmodell

–        Hospitering

–        Trenerrollen

 

Vel møtt