Trenerforum mandag 3/2 kl 1900-2030 på Staaltun.

Hei alle.

Dette er for fotball og håndball, for de som trenere spillere fra 13 år og opp.

Tema og agenda er Hospitering.

Vi diskuterer hvordan vi ønsker å hospitere i Staal, og mål med hospiteringen.

Vi setter oss også ned å diskuterer konkrete hospiteringsordninger med trenere på lag over og under.

Håper alle kan stille. Det er viktig at vi kommer i gang med dette arbeidet.