Oppdatert Sportsplan

Hei alle 🙂

Her er Sportsplan vedtatt på årsmøte. Dette er et dokument som klubb, trenere, spillere og foreldre må forholde seg til. Dette skal være ett levende dokument, så styret er glade for innspill – slik at den kan forbedres/korrigeres med jevne mellomrom. Avvik rapporteres også til styret.

Staal IL, Sportsplan ver1,1

MvH

Ole Kristian Risa