Gravearbeid v/Staaltun

Da er gravearbeidet i forbindelse med å stenge innkjøring på området ved Staaltun i gang. Stengselet skal etter planen være montert opp  i dag torsdag 17/9 eller fredag 18/9, og innkjøring til Staaltun blir kun mulig i forbindelse med spesielle ærend eller arrangement. All parkering må nå skje på parkeringsplassen ved Strandahallen.

bilde (1)