Staals nye håndballeder

Anne-Kristine Sirnes tiltrådte som ny håndballeder tidligere i år, og vi synes det er på høy tid at vi får vite litt mer om henne. Vi traff på Anne-Kristine i lunsjen, ute i det flotte uteområdet utenfor Strand Videregående skole, hvor hun er ansatt som avdelingsleder.

– Kan du fortelle oss litt om deg selv, og grunnen til at du har tatt på deg et så pass viktig verv i Staal?

– Jeg har vært aktiv i organisasjonsarbeidet i alle år. Jeg har trådd de fleste år i Strand Jørpeland speidergruppe, som har gitt meg god innsikt innenfor arbeidet og vist meg at det nytter at alle bidrar. For å få til utvikling trenger vi at alle er med å dra lasset. Da barna gikk ut av speideren og ble mer aktive i håndball, ble det naturlig å engasjere seg der ungene er. Håndball spilte jeg selv da jeg var ung, og har gode minner som gjør at det er verdt å engasjere seg. Alt organisasjonsarbeid bidrar til mye positivt som barn og unge vil dra nytte av i framtida. Det er mye å lære også utenom det sportslige som samhandling, bry seg om hverandre, fellesskap og skape gode relasjoner. Verdiene som Staal har synes jeg er flotte: Handlekraft, engasjement og respekt. Dersom barna får med seg disse verdiene på veien tenker jeg at organisasjonen har gitt et godt grunnlag for framtidas ungdom.

– Du ble forespurt om å bli ny håndballeder i vår?

– Ja, og jeg trengte noen dager på å fordøye dette, da jeg ser på dette som en stor utfordring. Det som fikk meg til å takke ja var at vi har et stort samfunnsansvar og i håndballen er jo Strand sine barn og ungdom godt representert. De er framtidas bidragsytere til vårt lokalsamfunn, sier Anne-Kristine.

– I tillegg er jeg sosial og trives godt med menneskene og miljøet i Staal, hvor det er bra stå-på vilje og høy grad av aktivitet. Dugnadsånden er stor og det er mange voksne som vil alt for at ungdommen skal få ei god fritid. Håndball-styret skal i gang med å gjennomføre klubbutviklingsmodulen ”klubbdrift”, hvor vi får drahjelp av regionen. Dette arbeidet starter høsten 2017, og vil resultere i tydeliggjøring av hvilke tiltak som blir viktige å prioritere i vår klubb. Deretter skal vi gjennomgå klubbmodulen ”frivillighet». Da er målet at vi skal komme frem til en strategi for hvordan vi kan klare å engasjere enda flere foreldre i klubbens arbeid og gjøre dette på en god måte.

– Gleder meg til høsten og arbeidet som venter, smiler hun.