Rapportering av uønskede hendelser/seksuell trakassering

 

På vår hjemmeside (på toppen) har vi lagt til ei ny fane hvor en finner informasjon om hvordan en bør håndtere uønskede hendelser/seksuell trakassering.