Innkalling til årsmøte – torsdag 19. mars 2020 kl. 19.00

I henhold til Lov for Staal Jørpeland IL innkalles det herved til årsmøte.Bildet kan inneholde: tekst som sier 'Innkalling til arsmote'

Årsmøtet avholdes torsdag 19. mars 2020 kl 19.00 i Staaltun. Agenda med saksliste vil bli presentert på nettsiden senest én uke før møtet avholdes.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Disse kan sendes til post@staal-il.no og merkes sak til årsmøtet.

Alle medlemmer (betalt medlemskontingent for 2019) har adgang til årsmøtet.