FORELØPIG PRAKIS IFBM. CORONA OG STAAL JØRPELAND IL

FORELØPIG PRAKIS IFBM. CORONA OG STAAL JØRPELAND IL
Etter drøftelser med Strand kommune og ledere i Staal gjelder følgende praksis for idrettslaget, inntil videre:
  • Kommende helgs aktivitetsserie i Strandahallen for G9 vil bli avlyst. Dette grunnet at det er et arrangement som består av en vesentlig mengde mennesker samlet innendørs, med mange unger i stor aktivitet (svette m.m)
  • Alle andre aktiviteter i Staals regi, både utendørs og innendørs, foregår foreløpig som planlagt, men kiosker i Staals regi vil være stengt.
PS: Viktig at det fokuseres på god håndhygiene!