INFORMASJON FRA HOVEDSTYRET

Til alle våre gode medlemmer i Staal-familien.
 
Som dere vet har vi tatt noen beslutninger siste tiden som innebærer at tilbudet vi som klubb nå yter er begrenset. Vi i Staal Jørpeland ønsker naturligvis å være med i den nasjonale dugnaden mot Corona-viruset. Vi bryr oss, og vi er vårt ansvar bevisst. Når liv og helse står på spill, så setter vi alle kluter til.
Våre felles treninger er avlyst, og anlegget vårt er ikke tilgjengelig for grupper.
Vi har forståelse for at det utløser en del spørsmål at vi da parallellt med dette har sendt ut medlemskontingentene. Timingen her var usedvanlig dårlig, men samtidig ikke noe vi kunne forutse eller ha gjort annerledes. Ingen av oss kunne se omfanget av dette på forhånd.
Det er viktig å understreke at fotballsesongen på ingen måte er avlyst. Men oppstarten er p.t utsatt.
MEN, nå er vi altså i denne situasjonen – og vi må alle gjøre det beste vi kan for at skadevirkningene skal bli minst mulig. Det gjelder også oss i Staal Jørpeland.
Utrolig stolt av å se hvordan våre trenere tar denne utfordringen på strak arm – og tilrettelegger opplegg for individuell trening. Ikke fordi de MÅ (ingen har bedt dem om det) – men fordi de VIL. Fordi de bryr seg om barna våre, utøverene våre og klubben vår.
I Staal vil vi ta vare på medlemmene våre – og vi vil ta vare på klubben vår.
Vi er (som alle andre) avhengig av inntekter for å kunne betjene kostnadene. Og kostnadene våre forsvinner ikke helt selv om tilbudet vårt er satt på pause.
Hovedstyret har denne uken hatt ekstraordinært styremøte for å kartlegge økonomiske konsekvenser i tillegg til de sportslige. Vi har gått gjennom inntektsreduksjoner og kostnadsbesparelser som kommer som en konsekvens av denne lock-downen. De fleste stener er snudd. Vi har også dessverre sett oss nødt til å sende ut permitteringsvarsel til noen av våre ansatte.
For de av våre medlemmer som vil få redusert inntekt som følge av Corona-krisen, og som opplever Staal-kontingenten som en belastning akkurat nå – HUSK at dere kan dele opp fakturaen over flere måneder. Se situasjonen litt an fremover. Blir dette langvarig – så må vi sette inn tiltak.
For de av våre medlemmer som ikke er økonomisk berørt av Corona-krisen; takk for at dere er med på å holde likviditeten og hjulene våre i gang.
Når det gjelder betaling av Lyngdal Cup, Sør Cup og Dana Cup, går vi nå i dialog med de enkelte arrangørene nå – for å be om info og utsettelse av påmeldingsavgiften. Manglende betaling av påmeldingsavgift innen tidsfristen = ikke godkjent påmelding. Og vi håper jo at det blir cup
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når vi vet mer.
(De av dere som allerede har betalt – beløpet blir selvsagt refundert fra Staal om det ikke blir turnering).
Vi krysser fingrene for at vi er raskt oppe og går igjen med aktiviteter, treninger, konkurranser og alt som hører hjemme i klubben vår. Men helsa først.
Sportslig hilsen fra
Hovedstyret