Trener I – delkurs 2009

Det er ikke planlagt for å gjennomføre noen Trener I delkurs nå på vårparten. Det planlegges for to delkurs i siste halvdel av oktober og/eller i november. Da planlegger vi for delkursene; «Ungdomsfotball» og «Fotballferdigheter».

Trener I – delkurs 2009 Read More »