Forfatternavn:Ole Kristian Risa

Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun

Møte er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år med betalt kontingent 2017 eller 2018 har stemmerett på årsmøtet. I år oppnevnes æresmedlem 🙂 så håper på stort oppmøte Dokumenter: Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2018 Årsmelding Styret 2017 Staal Jørpeland IL – Årsregnskap med noter for 2017 Ytterligere detaljer av resultatregnskap for […]

Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun Read More »

Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun.

Et enstemming formannskap har gått inn for å bevilge 300.000 kr til skisseprosjekt for ny hall. Vi trenger nå innspill på utforming og innhold i Storhallen og på bakgrunn av dette lage et grunnlag for å utlyse et skisseprosjekt. Alle med gode ideer og interesse for ny Storhall ønskes velkommen kl19 i Staaltun tirsdag 14.6

Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun. Read More »