Infoside

Vår Adresse:

Staal Jørpeland IL – Håndball
Resahaugvegen 12
4100 Jørpeland
E-post: handball@staal-il.no

Kontaktinfo personer:

Håndballstyret                   Våre trenere og ledere

Hallgruppen:

Kari Lura-Wiik 93491596 kl-wiik@hotmail.com
Anne Torild Larsen 99279192 annetlf@live.no
Torill Kvastad 90143685 kjell.gaute.vervik@lyse.net
Inghild Klausen 90553075 inghild.klausen@lyse.net
Arve Siem  
Espen Jøssang  

Diverse nyttige saker:

Reiseoppgjør skjema

Mal for årsrapport håndball

Årsrapport: Malen brukes av hvert enkelt lag og sendes til styret

Skjema for kjøregodtgjørelse

Arrangementsoversikt for lagene

Politiattest søknadsskjema

Politiattest:   Fyll ut søknadskjema og få underskrift fra håndball-leder eller sportslig leder. Lever/få godkjent på lensmannskontoret. Godkjent attest forevises håndball-leder eller sportslig leder.

Idrettsforbundet sier:  «Inntil videre gjelder de attestene som er innhentet for det formålet den er hentet inn for. Idrettsforbundet er i dialog med Politidirektoratet om hvor lenge attesten skal vare. Inntil eventuell forandring, gjelder attesten nå i tre år.»

Velkommen til ny sesong i håndballen   Info for distribusjon til medlemmene

Spillerliste mal

For trenere:

Håndballunger i trening

Hefte med regler og retningslinjer for barnehåndball

Teknikkmerket i håndball

Bra dansk nettsted med mange tips for trenere

Andre nyttig lenker:

Turneringer