MiniStaal

Priser pr. år for å delta i Ministaal:

Medlemskontingent: kr. 600,-

I 2019 startet Staal Jørpeland IL med idrettsskole for de minste barna i klubben (5-åringene). MiniStaal har fokus på lek og en introduserer ungene for fotball-, håndball- og friidrettslignende aktiviteter. Ungene skal føle seg sett og være i trygge omgivelser. MiniStaal gjør at barna får prøve bredden av det idrettslaget har å by på. Målet er å få flere barn i inn idrettslaget og favne over flere interesser. Allsidighet og variasjon i barneårene er positivt for utvikling av motorikk.

MiniStaal vil ha oppstart hver vår og det vil i forkant bli kalt inn til foreldremøte medio februar.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om MiniStaal på telefon 92029895 eller mail stig@staal-il.no