Turn

Priser pr. år for å delta i turngruppa:

Medlemskontingent: kr. 600,-

I tillegg tilkommer det treningsavgift på kr. 350,-:

Kontakt Kjersti Eik-Nes for info om treningstider telefon 40631359