Uønskede hendelser og trakassering

Har du opplevd eller hørt om seksuell trakassering eller overgrep i idretten?

Rapportering:

Dersom du vil rapportere uønskede hendelser til Staal Jørpeland Idrettslag, kan du kontakte:

Mads Tjøtta – mobil: 930 81 508 – e-post: madstjotta@yahoo.no

Elisabeth Lerstøl Oftedal – mobil: 915 22 621 – e-post: eloftedal@hotmail.com