– Et år med store utfordringer

John Inge Norland er avtroppende ungdomsleder i Staals fotballavdeling.

Hva er arbeidsoppgavene for en ungdomsleder?

De arbeidsoppgavene som har tatt mest tid er fordeling av treningstider og oppsett av kampprogram. Her har det i år vært store utfordringer ifm at vi kun hadde en grusbane i vårsesongen, og etter at kunstgresset åpnet har været vært så dårlig at gressbanene har vært mye stengt. Dette har medført mye endringer i treninger og i kamper. Ellers så ligger påmelding av alle lag i ungdomsavdelingen til seriesystemet til ungdomsleder, samt å skaffe folk til forskjellige gjøremål/dugnader.

I tillegg dukker det opp en del tilbakemeldinger, både positive og negative fra foreldre og lagledere, som det må tas tak i.

Hva har fungert, og hva har fungert mindre bra i 2009-sesongen?

Syns spesielt at det har vært positivt at A-lagene og juniorlaget har vært svært fleksible og flinke til å informere når det gjelder å endre treningstider og ta hensyn til ungdomsavdelingens treningstider når det har røynet som mest med stengte baner i høst. Det er også positive og engasjerte ledere i avdelingen, og jeg syns vi har en god dialog sammen. Gledelig er det også at G-15 hevder seg så bra i år også, og at J-14 har hatt en kjempesesong.

Det mest negative er at vi ikke klarer å stille mer enn et lag i noen klasse som spiller 11-er fotball, i tillegg har vi ikke hatt J-15, J-16 eller G-16 lag. Dette betyr at vi har store utfordringer med kunne gi et differensiert tilbud som passer alle.

Det som også fungerer mindre bra er det å skaffe folk til diverse gjøremål og dugnader.

Du har signalisert at det er vanskelig å få folk til å stille på dugnad. Hvordan skal vi løse dette?

For det første, det har vært svært lite dugnad i klubben de siste årene, spesielt når en ser tilbake på de to store prosjektene som er gjennomført (Staaltun og Kunstgressbane). Vi må bli flikere til å engasjere hele foreldregruppen for de forskjellige lagene, da vi som lagledere ofte tar den letteste løsningen og gjør jobbene / dugnadene selv i stedet for instruere foreldre. Dette er en utvikling i feil retning som både fører til at lagledere blir utbrente og til at foreldre ikke får noe forhold til det vi holder på med. Alle lag skal ha foreldregruppe, og vi må la disse ta seg av flere oppgaver som for eksempel dugnader, turneringer, sosiale tilstelninger osv, osv

Vil du ta initiativ til et møte hvor ungdomsavdelingen oppsummerer 2009-sesongen?

Det vil bli avholdt møte i ungdomsavdelingen ila første halvdel av november der sesongen vil bli diskutert, treningstider for vinteren satt opp og forberedelser for påmelding til neste sesong gjort.

Ifølge G-15 trener Roy Helland må lagene i Staal trene mer for å oppnå bedre resultater. Vil du ta initiativ til å organisere fellestreninger på tvers av alderstrinn i vintersesongen, slik at spillerne skal få et bedre tilbud?

Er det mulig så bør vi sette opp treninger der «nærliggende» aldersgrupper har trening samtidig. Under møtet i november vil dette bli diskusjonstema.
Er opptatt av at alle som vil være med å trene skal få et godt kamp- og treningstilbud, og da må vi i en såpass liten klubb som Staal se på forskjellige løsninger for å kunne gi riktig tilbud til alle, da blant annet fellestreninger. Ellers så syns jeg at Roy i sitt intervju på webben hadde, som vanlig .-), mange fornuftige synspunkt på situasjonen i fotballgruppen.

Hvordan kan Staal ungdomsavdelingen som organisasjon bli bedre?

Vi må ha klare retningslinjer for det meste, alt fra en overordnet filosofi om hva våre mål for bredde- og toppsatsing er, til instrukser for blant annet hospitering, spillerutvikling, trenerutdanning, dommerutdanning og «stillingsinstrukser» for alle i avdelingene (trenere, lagledere, styremedlemmer, sportslig utvalg, osv). Her har jeg stor tro på at den nyetablerte Staalskolen med Jan Harald Moe i spissen skal være med å legge forholdene til rette slik at alle i avdelingen vet hva som er deres gjørmål og «fullmakter».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *