Trener/ledermøte med veldig godt oppmøte

Gro har skrevet referat fra møtet:

Buå:

Kari og Torill er ansvarlige for salg og arrangement i hallen. Kari orienterte litt om dette. Det ble levert ut orientering til hvert lag. Her er alle opplysninger som lagledere trenger. Kampoppsett, salg, sekretæriat, dommere osv. (Alt om dette ligger også på Staalsiden).

Salget fungerer ganske bra. Kari og Torill ønsker at alle blir med å holde orden i bua etter hver vakt. Innkjøp av frukt skal de ansvarlige ”selgerne” handle inn selv. Tar penger i skrinet og legger kvittering oppi.

Salget skal vare til siste kamp. Det er viktig at alle dører er låste. Mopper som er brukte, legges utenfor bua til vaktmester. Ballrom og friidrettsrom skal ALLTID være låst. Også under selve arrangementet. Rømningsveier skal være frie.

Arrangement i hallen:

Magnus informerte følgende:

Opplæring av klokka. Det vil bli gjennomgang av denne for de som måtte ønske det. Det ble gitt anledning til dette etter møtet, men responsen var lav. I tilfelle noen trenger gjennomgang, ta kontakt med Geir Hiim.

På siden til håndball.no finnes all nødvendig informasjon lagledere trenger (spilleregler, håndballbok ol). Det er ønskelig at dette printes ut og legges i den brune kofferten.

Magnus gikk gjennom forskjellige spilleregler og ansvaret sekretæriatet har.

Barnelederkurs vil avholdes 16.11.10 kl. 17.00 i Staaltun. Det avsluttes i Strandahallen. Geir sender ut info og på melding til alle om dette.

Ungdommer som dømmer får kr. 50 pr. kamp. Sekretæriatet betaler dette ut. Fyll ut kvittering. Kvitteringbok ligg i skrinet.

Husk å være litt oppmerksom med ”utenbys” dommere. Gi de litt kaffi og kake. Lagledere kan også få seg en kaffikopp.

Oppsatt tid for kampstart skal overholdes så nøye som det lar seg gjøre. Prøve å ikke starte tidligere pga ferje og lignende.

Kjekt med bilder og kampref. på staal siden. Send til Geir og han fikser.

Utviklingplan:

Dette ligger på staalsiden. Geir gikk gjennom denne. Dette er retningslinjer og IKKE krav.

Alle lagledere på purre på registering av spillere. Geir vil sende en liste på navn og lag.

Det ble oppfordret om at alle måtte bruke høytaleranlegget mer.

Reiseoppgjør:

Reiseoppgjørs skjema tas ut fra staalsiden. Ved påfyll av kort, leveres kvittering til Nina sammen med kontonummer. Dette må skje fortes mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *