Invitasjon til medlemsmøte

Styreleder, Ole Kristian Risa, inviterer til medlemsmøte på Staaltun på mandag 2. september klokken 18.00.

Formålet med møtet er å informere om den økonomiske situasjonen klubben.

Vel møtt.