Sviktende inntekter i Staal

Staal har for tiden utfordringer med likviditet som følge av blant annet manglende sponsor- og dugnadsinntekter i forhold til høy aktivitet og høye investeringer. Det gir et gap mellom inntekter og utgifter, og dette gapet jobbes det nå for å lukke.

Styret ønsker å være åpne rundt utfordringene for å søke forståelse for de tiltakene vi nå setter i gang. Styret har gjennomført noen helt nødvendige strakstiltak, i tillegg har vi noen planlagte aksjoner og vil løpende vurdere flere tiltak. Målet er å opprettholde og sikre et fortsatt godt tilbud til barn og ungdom i klubben.

Vi oppfordrer medlemmene, samarbeidspartnere og andre som er glade i klubben vår til å bidra med ENGASJEMENT og HANDLEKRAFT og RESPEKT for at vi skal komme ut av denne vanskelige situasjonen.

Med vennlig hilsen,

Styret