Nye kontigenter for 2014

Her er oversikt over de nye kontigentene for 2014. Kontigenten vil bli fakturert i april og gjelder for kalenderåret 2014. Pga økning vil styret akseptere deling av innbetaling så lenge KID brukes. Men det er viktig å presisere at halvparten av denne må betales når spiller starter trening/kamp ettersom denne henger sammen med forsikring.

Alder Sum pr person
6-7 år 1 000
8-12 år 1 500
13-16 år 1 900
17-25 år 2 500
25 år + 3 000
Trenere 200
Støttemedlem 400

Det er viktig å være klar over at for denne kontigenten kan ett medlem være med i fotball, håndball og friidrett for samme pris – det blir en form for rabatt ordning og oppmuntring til å være med i flere idretter. Familiekontigent frafaller. Tidligere familimedlemmer som ønsker å støtte klubben og ha stemmerett på årsmøtet må betale støttemedlemsskap. Ta kontakt med trener/oppmann for dine barns lag eller eller send info til ole.kristian.risa@lyse.net for å bli medlem.

Hovedgrunn til økning er at våre beregninger viser at en spiller koster i snitt kr 1700 (seniorer er ikke tatt med) og tidligere kontigent har hatt en snittpris på kr 650,-

Ta kontakt med styreleder for mer informasjon på 91850066 eller ole.kristian.risa@lyse.net