Kontigent er sendt ut

Staal Jørpeland IL har tatt i bruk medlemssystem hvor kontingenten nå blir fakturert. Betaling skjer til KX Products som håndterer innbetalinger på vegne av klubben.

Kontingenten gjelder for perioden 1.1.-31.12.2014. Hvis medlemmet starter med trening for første gang i august 2014, kan det betales halv kontingent. Medlemmet/foresatt må da sende mail til ole.kristian.risa@lyse.net på hvem dette gjelder slik at det blir rettet i systemet for at en ikke skal motta purringer

Gjeldende medlemskontigenter:

5-7år: 1000, 8-12 år: 1500, 13-16 år: 1900, 17-15 år : 2500, 25+år: 3000, trenere/oppmenn/verv: 200, støttemedlem: 400

Kontigenten gjelder pr medlem, og en da kan være aktive i de idretter som klubben tilbyr. Familikontigent faller bort og alle aktive vil motta kontigent.

Har dere spørsmål send til ole.kristian.risa@lyse.net

Riktig god sommer!

 

Beklageligvis har alle trenere/oppmenn fått kontigent tilsvarende det lag de er knyttet til. Dette er feil og beløp endre til 200.