Innkalling til årsmøte 19.3 kl 19 i Staaltun

Årsmøte er satt til 19.3 kl 19 på Staaltun. Agenda med saksliste blir lagt ut senest 1 uke før møte. Saker som skal tas opp på årsmøte må være sendt styreleder innen 2 uker før årsmøte. Betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Representanter som er på valg:

–       leder styret

–       nestleder

–       fotball leder

–       leder anlegg

–       leder husgruppe

–       økonomi

–      leder friidrett

–       valgkomite

–       sponsor leder

I tillegg trenger vi :

– medlemsregister ansvarlig

– web ansvarlig

Jeg er overbevist om at der er mange engasjerte som kan være med å bidra for klubben. Det er givende arbeid og gir god erfaring til å ta med seg videre i arbeidslivet. Håper på mange gode innspill til kandidater.

MvH

Ole Kristian Risa

ole.kristian.risa@lyse.net