Informasjon til alle involverte i Staal Jørpeland IL

Til opplysning så har Staal, likt som i fjor, tatt på seg oppgaven å arrangere 17-mai på Jørpeland. Grunnen til dette er at de to andre organisasjonene som er med på denne «rulleringen» dessverre ikke hadde anledning til å gjøre dette samfunns-oppdraget i år. Staal valgte derfor å takke ja på spørsmål fra Strand kommune om vi kunne gjøre jobben. Stort sett alle som var med i 17-mai komitèen i fjor har sagt seg villige til også å være med i år, noe som forhåpentligvis vil gjøre årets jobb enklere og mere forutsigbar, da alle fortsatt «har det i blodet» fra i fjor. En slik jobb innebærer selvsagt en del dugnadsarbeid, både for foreldre og aktive. Vi sender derfor ut denne meldingen for at dere skal være forberedt på at det vil komme spørsmål fra oppmenn om dere kan være med å bidra med diverse oppgaver.
Staal skal også stille med et visst antall folk i forbindelse med arrangement under Strandadagene 11. Juni 2016. Noen kan derfor bli spurt om å stille med mannskap her i stedet/i tillegg.norskflagg

Vi håper både aktive og foreldre ser positivt på disse oppgavene, og fokuserer på hvilken nytte dette har både for bygda, og for idrettslaget som får kjært tilkomne inntekter fra dette.
Mer informasjon vil komme etter hvert.

Mvh
17-mai komitèen