Fortsettende årsmøte: onsdag 24. august 2016 kl. 19.00

Melding:

Det fortsettende årsmøtet vil bli avholdt onsdag 24. august 2016 kl. 19.00. Vi mangler fremdeles leder for fotball og håndball gruppene. Kandidater som er villige til å påta seg vervet, må meldes til styreleder (Ole Kristian Risa) eller leder valgkomiteen (Erik Larsen) innen fredag 19.8

Agenda:

Velge inn resterende kandidater til styret ihht dagens struktur, eller endre antall styremedlemmer og struktur ihht saksfremlegg i linken under.

Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland

MvH

Styreleder