Svar til Strandbuen oppslag 26.4

Jeg ble sjokkert, skuffet og provosert over Strandbuens oppslag 26.4 ang kontingent : Blant de dyreste i Sør-Rogaland. For det første så får oppslaget det til å se ut som Staal Jørpeland er av de dyreste klubbene i Rogaland, og det er ikke riktig. For det andre kan jeg ikke forstå hvorfor Strandbuen ikke heller skriver om hverdagsheltene som bruker av sin fritid, helger og ferier for å gi barn og unge et aktivt fritidstilbud. Rundt 200 voksne er i sving hele uken fra kl 15-22 for å gi vårt tilbud, og dette gjøres på dugnad for å holde kostnadene nede. Jeg mener denne reportasjen er et spark i siden til dem som gjør denne jobben. Jeg har alltid lært at vi roser i andres påhør og kritiserer i enerom…

Reportasjen tar likevel opp et viktig tema, men problemstilling burde vært på totalkostnad for en utøver et år og ikke isolert kontingent for aldersgruppen 8-12 år. Det fremgår heller ikke hva som er inkludert i kontingenten i sammenligningen, og hva den enkelte spiller/lag må dekke av kostnader. Kontingenten er ofte en mindre del av totalkostnaden. Jeg har gjort en tilsvarende sammenligning flere ganger, men det er ikke mulig å bare sammenligne kontingenten og på bakgrunn av det konkludere med om dette er dyrt eller billig. Jeg har snakket med flere klubbledere ang dette, sist leder i Viking fotball og han ønsket meg lykke til og ville gjerne ha en kopi av oversikten hvis jeg fikk det til – han hadde prøvd og gitt opp.

Først og fremst er Staal Jørpeland et idrettslag med flere idretter, fotball, håndball, friidrett og SuperStaal. Staal Jørpeland har en kontingent der da hver utøver kan delta i alle våre idretter og vi har ikke treningsavgift – denne er innebakt i medlemskontingenten.

Tallene i faktaruten får stå for reporters regning, og kan sikkert stemme enkeltvis (noen er for høye og andre for lave etter min egen sjekk med noen av klubbene oppgitt), men det som ikke framkommer bra i denne oversikten er at dette i hovedsak er sammenlignet med priser på klubber som har egne kontingenter/treningsavgifter for feks både fotball og håndball. For de som da er med i flere idretter betaler mye mer. Flere av de oppgitte klubbene har ikke treningsavgift før 13 års alder – da kommer denne gjerne i tillegg til oppgitt kontingent. Hadde undersøkelsen vært på 13-19 års ville denne tabellen sett betydelig annerledes ut.

I denne tabellen kommer Staal annerledes ut. Samtidig sier ikke disse tallene noe om totalsummen for en utøver pr år. Summerer en alle elementene så vil nok eliteklubbene og de med lag i høyere divisjoner være dyrest. Mindre klubber er billigst og Staal Jørpeland legger seg midt på tre, er min påstand.

Det rette spørsmålet, og det viktigste, er om den enkelte synes totalkostnaden for en spiller i Staal Jørpeland er for høy.   Utstyrspresset blant barn og unge er skremmende å se på, å feks ha sko til 1800 kr som må byttes hver 4 måned pga vekst er ikke fornuftig eller nødvendig. Kan vi som klubb og foreldre gjøre noe med dette? Staal har prøvd å legge til rette for deling av sportsutstyr, men blir lite brukt.

Reiser vi på for mange turneringer og kamper, som er med på å drive opp totalkostnaden? Staal dekker påmelding til 2 cuper, lag i seriespill og båtbilletter når det reises på kamp. Klubben holder også drakter og utstyr (baller, mål og annet treningsutstyr). Jeg ser på turneringer så reiser også veldig mange foreldre. Det i seg selv er positivt for barna, men helt klart en stor kostnad. Det er ikke et krav fra klubben, samtidig er vi glade for at mange reiser i lag med oss. Dette er et vanskelig tema, det er positivt samtidig som det er fordyrende. Kan vi gjøre dette på bedre måter enn vi gjør i dag for ikke skape et økonomisk press på foreldre…?

Flere spillere er med på flere lag, dette gir jo mye mer for pengene, men også fordyrende med reiser, cuper ol.

Kontingent er et viktig og vanskelig tema, som er vanskelig å få 100% rettferdig for alle. Årsmøte i Staal Jørpeland har de siste 3 år hatt samme kontingent for alle aktiviteter – der dette er en form for rabatt. Vi ønsker at flest mulig skal være med på flere idretter. Vi har også åpnet for å splitte opp kontingenten slik at den kan betales over tid. Klubben har også god dialog med kommunen der vi søker midler for dem som har utfordringer med denne kostnaden. Vi har pr dags dato ikke kastet ut noen pga manglende betaling og kommer heller ikke til å gjøre det i framtiden!

Det er et avhengighetsforhold mellom kostnader (aktiviteter) og inntekter som kan synliggjøres i denne modellen:

Å ha god økonomistyring og balansere klubbens budsjett er styrets viktigste oppgave, utenom selve aktivitetene. Hvis en av inntektskildene i trekanten minker, må vi øke de andre eller kutte i aktivitetene. Spesielt de 2 siste årene har vi økt sponsorinntektene og fått en god dialog med kommunen rundt drift av anlegget, i tillegg til at kommunen har økt støtte til alle lag/organisasjoner. Det har ført til at vi har kunnet opprettholde dagens aktvitetsnivå uten å måtte øke kontingenter ytterligere.

Årsmøtet og styret (over mange år) mener at det er viktig for klubben og engasjementet på Jørpeland å opprettholde gode seniorlag på fotball og håndball både på dame- og herresiden. Det skaper en drive i de yngre klasser å strekke seg mot og det gir oss voksne noe å samles om. Det er få klubber i Rogaland, hvis noen, som har 4 seniorlag i 3 og 2 divisjon – men dette koster penger.

Jeg mener Staal Jørpeland gir et godt tilbud til barn, unge og voksne, med en god kvalitet, til alle som ønsker å være en del av vår klubb. Dette takket være ca 200 voksne som på dugnad gir av seg selv hver dag, et generøst bedriftsmarked og godt samspill med kommunen. Kontingenten mener jeg er helt innenfor i forhold til hva som tilbys.

Jeg, og styret, er åpen for innspill for å bedre både økonomi og drift av aktiviteter. Vi kan bli bedre på mange områder, men er avhengig av innspill og forslag – og engasjerte som er villige til å være med å endre til det bedre. Bli med i grupper og styret og delta på årsmøtet – det er her beslutninger tas og endringer gjøres, ikke på Facebook.

 

Nøkkeltall 2016:

Omsetning: 6.248.575
Resultat: 575.000
Kontingent 1.481.442
Sponsor (alt går til klubben og fordeles) 1.289.823
Dugnad 2.104.724
Tilskudd 1.372.586
Reiseutgifter 804.430
Dommerutgifter (dyrt pga reise) 325.570
Antall fotball lag i seriespill 58
Antall håndball lag i seriespill 35

 

Sportslig hilsen

Ole Kristian Risa

Styreleder