Bremnes Seashore tegnet 3-årig samarbeidsavtale

Staal inngikk i dag en samarbeidsavtale med Bremnes Seashore, som blir med på laget som Lokalpatriot de neste tre årene.
Bremnes Seashore er en av de største privateide oppdrettsbedriftene i Norge. Med lang erfaring, høy kunnskap om oppdrett og nytenking i alle ledd i prosessen, har Bremnes Seashore utviklet kvalitetsprodukter som er etterspurte over hele verden. SALMA, Norges første og største merkevare for fersk fisk, er en av bedrifta sine store stoltheter. Bremnes Seashore har om lag 330 tilsatte, fordelt på rundt 30 lokaliteter i Hordaland og Rogaland, og virksomheten omfatter hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk, til pakking, foredling og salg av laks.
 
Vi ser fram til et samarbeid med Bremnes Seashore.
 
På bildet ser vi regionssjef i Rogaland, Trond Steinsvik, signere samarbeidsavtalen.