Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 

Etter vedtak av hovedstyret i Staal Jørpeland IL, innkalles det til ekstraordinært årsmøte mandag 20. november kl. 19.00 i Staaltun.

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Valg av registrert revisor: Da Staal Jørpeland IL har oversteget omsetningsgrensen på fem millioner kroner årlig, kan en ikke lenger bruke de to revisorne som er valgt av årsmøtet. Det må velges registrert revisor som skal følge revisorloven
  5. Valg av kontrollkomitè

 

Hilsen Staal Jørpeland ILs hovedstyre

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov § 5 – § 8