Årsmøte 2019 – 14. mars kl. 19.00 i Staaltun

Møte er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for 2018 har stemmerett på årsmøtet.

 

Dokumenter:

Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2019

Staal Jørpeland IL, Sportsplan ver 2.1 – forslag til revidert sportsplan

Årsmelding hovedstyret 2018

Årsregnskap med noter 2018

Ytterligere detaljer av resultatregnskap for idrettslaget kan fås ved å ta kontakt med Rune Harestad – daglig leder

 

Årsmelding Staaltun 2018

Årsmelding friidrettsgruppa 2018

Årsmelding Superstaal 2018

Årsmelding  Håndballgruppa 2018

Årsmelding fotballgruppa 2018