Forfatternavn:Ole Kristian Risa

Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun

Møte er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år med betalt kontingent 2017 eller 2018 har stemmerett på årsmøtet. I år oppnevnes æresmedlem 🙂 så håper på stort oppmøte Dokumenter: Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2018 Årsmelding Styret 2017 Staal Jørpeland IL – Årsregnskap med noter for 2017 Ytterligere detaljer av resultatregnskap for …

Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun Les mer »

Årsmøte dokumenter

Nedfor ligger dokumenter til årsmøtet 22.3 kl 19 Årsmelding Styret 2016 Staal Jørpeland IL – Foreløpig utkast til årsregnskap 2016 Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2017 ÅRSMELDING FOTBALL 2016 ÅRSMELDING SUPERSTAAL 2016 ÅRSMELDING FRIIDRETT 2016 Årsmelding fra Håndball Gruppen 2017 ÅRSMELDING FOR STAALTUN 2016

Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun.

Et enstemming formannskap har gått inn for å bevilge 300.000 kr til skisseprosjekt for ny hall. Vi trenger nå innspill på utforming og innhold i Storhallen og på bakgrunn av dette lage et grunnlag for å utlyse et skisseprosjekt. Alle med gode ideer og interesse for ny Storhall ønskes velkommen kl19 i Staaltun tirsdag 14.6 …

Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun. Les mer »