E-Sport

Forventet oppstart februar 2023. Kontakt stig@staal-il.no for info