Reiseregning

Her fyller du ut skjemaet etter at du har hatt utlegg i forbindelse med kamp:

KUN FOR ANSVARLIG OPPMANN:

Avstemming for ferjereiser hvor oppmann fyller ut utlegg tilknyttet sitt lag og sender til daglig leder på rune.harestad@staal-il.no

Fyll ut alle gule felt her: