Hvilken spillestil skal Staal ha?

Eivind Danielsen er lærer på Strand vdg skoles fotballlinje og instruktør på Staals trenerkurs. Han spilte for Vidar i 1. divisjon på 1980-tallet (dagens Adecco-liga) og på Staals 3. divisjons lag (nå 2. divisjon) under Tor Reidar Brekke. Bildet er fra sommerens Plussbankcup som Eivind fulgte fra sidelinjen, selv om han ikke hadde med barn.

Vi har fotballlinje og fotballhall på Tau, satelittsamarbeid med Viking, kunstgress på Jørpeland og IFO med mye fotball. Når kan vi vente å se sportslige resultater av dette?

Synes at vi allerede ser positive sportslige resultater. A-laget menn og kvinner spiller en mer teknisk fotball nå enn tidligere. Fotballhallen med et kjempegodt kunstgress er med på å utvikle mer tekniske spillere. De tekniske ferdighetene vil bli enda bedre etter at kunstgressbanen på Jørpeland ble tatt i bruk. Det er jo klart at alle de spillerne som til stadighet trener og spiller masse fotball på kunstgressunderlag, vil bli gode tekniske fotballspillere! Det er jo ikke sånn lenger at du kan skylde på en hump på banen når du slår en feilpasning.

Staal Jørpeland og Strand vgs er svært priviligerte som har det gode samarbeidet med Viking. Her har vi fått og får mer eller mindre ukentlige fotballtips på treningsopplegg og tanker og ideer som vi kan benytte oss av i treningsarbeidet. Oppfordrer herved trenere og ledere til å ta turen bort til fotballhallen hver fredag kl 1530 for å se på og få inspirasjon til fotballtreninger!

Jeg har virkelig tro på at Staal Jørpeland skal ta skrittet opp til 2. divisjon innen et par år og 1. divisjon om noen år, gjelder både for menn og kvinner.

Hvordan skal vi ta bedre vare på talentene?

Staal Jørpeland skal gi et differensiert tilbud til alle som vil spille fotball. Det vil si at vi må gi de som ønsker å satse på å bli A-lagsspillere i Staal eller å ta steget til en enda høyere divisjon, et sportslig godt tilbud. Vi må og gi de som ikke ser for seg en karriere innen fotballen, et godt sportslig tilbud der alle får mulighet til å spille kamper! Differensierte treningsøkter innenfor sine årskull bør startes opp tidligst mulig.  I løpet av et treningsår anbefaler Fotballforbundet at 1/3 av tiden skal spillerne ha øvelser og spille sammen med jevngode spillere, 1/3 sammen med antatt svakere spillere og 1/3 sammen med antatt bedre spillere. Roald Tvedt har praktisert dette på en utmerket måte i denne sesongen, og det viser seg at alle spillere profiterer på denne måten å organisere og trene på. Ta kontakt med Roald dersom noen lurer på hvordan dette gjøres i praksis!!
Vi må gi spillere som vil, har gode holdninger, er lærevillige og treningsvillige sportslige utfordringer. Hospitering er et sentralt punkt i denne satsingen. Staal må ha faste regler og rutiner for at dette kan gjennomføres.

Vikingsatelitten er en svært viktig arena der talentene får trene og utvikle seg. Men først og fremst er det viktig at trenere og lagledere i mini- og ungdomsavd. har engasjement og planlegger treningsøktene. Får spillerne gode og utviklende treningsøkter fra 5- årsalderen og oppover, får alle, og spesielt talentene gode utviklingsmuligheter!

Bør Staal formulere en klar spillestrategi, som alle lag skal følge? Og i tilfelle hvilken?

Det er viktig at Staal har en treningsplan i de ulike årstrinnene. Hva skal/kan vi trene på, når bør en starte med kondisjon,tekniske øvelser, rolletrening osv. Dette vet jeg er på gang, og vi får bare vente og se hva fotballstyret kommer fram til! Når det gjelder spillestrategi, bør A-lag, 2-er laget, juniorlaget og guttelagene ha en lik spillestrategi. Her er det A-laget som legger føringene for hvordan en skal spille. Viktig at A-laget trener på samme formasjon i mange sesonger – slik vi gjør nå! Da kan de andre lagene lære av A-laget!

Hvordan skal Staal som klubb oppnå bedre resultater i barne- og ungdomsavdelingen?

For å få gode resultater i ungdomsavd. (13-16 år), er Staal avhengig av flere punkter: Gode årskull, engasjerte trenere/lagledere, godt miljø, lærevillige spillere, differensiering, hospitering, øke treningsmengden mm. Et annet punkt er spissing av lag. Fotballforbundet har bestemt at barnefotballen fra 6-12 år ikke har lov til å spisse/toppe lagene. Her gjelder barnefotballensprinsipper som likhet, jevnbyrdighet og breddeformelen: trygghet – mestring= trivsel. Fra 13 årsalderen og oppover er det opp til klubbene å bestemme når en kan begynne med spissing av lagene. Jeg har forstått det slik at Staal i de senere årene har praktisert spissing av de fleste lag fra 13 årslagene og oppover. Dersom Staal ønsker å konkurrere mot de beste i kretsen, bør vi ha spissing av lagene fra 13 årsalderen! Dersom fotballstyret vedtar dette, må vi samtidig sørge for at alle får trene på sitt lag uansett om en ikke er god nok for 1. laget, samtidig som alle får spille på et lag. Løsningene her kan være 7. lag i egen årsklasse, 11 eller 7 lag i to årsklasser, treninger på tvers av årsklassene, mm

Til slutt: Trenerutvikling er en fanesak for Nils Johan Semb. Er det riktig å stille krav til minumumkompetanse blant trenerne for å få lov til å trene lag i Staal, feks minimum aktivitetslederkurs og trener 1-kurs?

Jeg synes at Staal bør sette som mål at alle trenere, lagledere og oppmenn/kvinner for lag 6-10 år, skal ha Aktivitetslederkurs. Fra 11 årsalderen og oppover skal trenerne ta Trener 1 kurset – dette kurset inneholder: Aktivitetslederkurset, Fotballferdighet, Samspill og Ungdomsfotball.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *