MiniStaal

Fra 2019 starter Staal Jørpeland IL med idrettsskole for de minste barna i klubben (6-8 åringene). På idrettsskolen får man deltatt på både friidrett, fotball og håndball hver trening og man slipper å velge mellom idrettene for å få kabalen til å gå opp. Barna får dermed drive med friidrett, fotball og håndball gjennom hele året. Idrettskolen erstatter dagens tilbud med egne grupper for fotball, håndball og friidrett. Dette gjør at barna får prøve bredden av det idrettslaget har å by på. Målet er å få flere barn i inn idrettslaget og favne over flere interesser. Allsidighet og variasjon i barneårene er positivt for utvikling av motorikk. Ved å samkjøre idrettene vil barna kunne delta på idrett samtidig med jevnaldrende klassekamerater og ikke skilles fordi man driver ulike aktiviteter. Noe man håper bidrar til at barna finner glede i idretten lenge.

Gå til facebooken siden   https://www.facebook.com/groups/553184715117538/about/ om ditt er født i 2013 og vil være med fra 2019.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om Ministaal telefon 48446793 eller mail elin_aa_b@hotmail.com