Dommerkontakt

Kenneth Jansen har tatt på seg ansvaret med å være dommerkontakt i klubben. Han vil være kontaktperson for alle dere som er klubbdommere og for dere som er lagledere. Kenneth vil sette sammen en gruppe – Oddvar Førland har allerede sagt seg villig til å være med i gruppen – som vil være til stede på en del kamper for å hjelpe og rettlede våre klubbdommere. Til orientering så kan alle våre klubbdommere dømme i 7-er og 5-er kamper. Vi har ca 35 slike dommere som har gjennomført klubbdommerkurs, det er viktig at dere som er lagledere nå henvender dere til Kenneth for å få tildelt dommer.

Så håper vi også at noen av dere som er klubbdommere også kan tenke dere å ta et steg videre og bli kurset til å kunne dømme også i 11-er kamper.

Klubben ønsker Kenneth og hans mannskap hjertelig velkommen til å videreutvikle dommerfunksjonen i klubben. Han kan treffes på mobil telefon 91 38 91 25, og på e-mail; kenneth

Jan Moe

Rektor Staaskolen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *