Sommerhilsen fra idrettspresidenten

Att: Alle idrettslag
Kopi: Særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag
Vår referanse:478144v3
Dato: 8. juli 2011
Sommerhilsen fra idrettspresidenten
På vegne av idrettstyret ønsker jeg alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund god sommer! Siden jeg ble valgt til idrettspresident for to mnd siden har jeg fått mange hyggelige hilsener fra grunnfjellet i norsk idrett, nemlig lagene. Det varmer. Det er dere som står for det aller meste av aktiviteten i vår fantastiske folkebevegelse, og det er lagenes medlemmer som er eierne av norsk idrett. Dette må vi som har sentrale verv ha respekt for og handle i forhold til.
Det nye idrettstyret har allerede hatt to styremøter og vi er godt i gang med et konstruktivt arbeid for å utvikle NIF videre, slik at 150-åringen møter fremtiden med en form og et innhold som er representativt for norsk idrett. Før idretts-Norge tar en vel fortjent ferie, ønsker jeg å oppsummere noen viktige områder og oppmuntre til videre innsats.
Aldri har vel NIF stått så sterkt i den norske befolkningen eller hos norske myndigheter som i dag. Men vi har mange viktige oppgaver å løse for å bedre rammevilkårene for hele norsk idrett. For å løse de mange utfordringene vi står foran, må vi stå sammen.
I 2011 har idrettslagene fått bedre rammevilkår gjennom momskompensasjon. Idretten fikk 28 millioner i momskompenasjon i 2009. I fjor økte dette til 154 millioner! I år øker rammen til frivilligheten med nye 200 millioner, til 608 millioner. Fristen for å søke er 15. august. For at idretten skal få sin del av denne potten er det viktig at alle som har krav på kompensasjon rapporterer. Derfor skal idrettslagene kun rapportere ett tall (brutto driftskostnader). For oss som jobbet med denne reformen var det viktig å gjøre det enklest mulig for idrettslagene. Regjeringen har lovet at rammene for denne ordningen skal økes jevnt til 1,2 mrd. kroner i 2014. Det er viktig at alle ledd i organisasjonen minner regjeringspartiene på denne lovnaden og at vi bruker ordningen fullt ut!
Det var en viktig milepæl da Arbeiderpartiets landsmøte i april vedtok å endre tippenøkkelen. Høyre og Fremskrittspartiet har også kommet med tydelig støtte til en slik endring. Arbeiderpartiet foreslår en opptrapping av idrettens andel av tippenøkkelen til 64 %. Når forslaget sier at Kulturen skal kompenseres over statsbudsjettet, er vårt budskap til stortingspartiene er at dette er en omfordeling som både er bra for idretten og kulturen. Det vil kunne utgjøre mer enn 600 millioner kroner mer til idrett hvert år. Det er både svært gledelig og utfordrer oss på hvordan pengene skal brukes. Reduksjon av etterslepet på anlegg står sentralt, og Idrettsstyret ønsker å arbeide for at
10 % av spillemidlene fortsatt skal gå direkte ut som lokale aktivitetsmidler, også etter en endring av tippenøkkelen.
Vi står nå overfor et viktig kommune- og fylkestingsvalg 12. september. Vi har, som ved forrige valg, formulert noen konkrete og tydelige valgkampsaker. Idrettsrådene får en sentral plass i denne valgkampen, og idrettslagene må stille seg bak idrettsrådene sine og sørge for at viktige idrettssaker kommer på dagsorden i kommunene. Dette er en mulighet som kommer bare hvert fjerde år. Idrettskretsene og særkretsene må sørge for at fylkeskommunen får idrett høyt opp på dagsorden.
Jeg er stolt over å representere Norges største frivillige organisasjon og jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere den neste fireårsperioden. God sommer!
På vegne av idrettsstyret
Børre Rognlien
Idrettspresident

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *