GLEDELIG MELDING!

logo_2014Av og til får vi svært gledelige meldinger – som f. eks. tidligere denne uka da vi pr. telefon fra Comrod AS fikk beskjed om at bedriften ville gi Staal honnør for det viktige og omfattende arbeidet idrettslaget gjør for lokalsamfunnet, samtidig som de ville overføre et beløp på 50.000 kroner til Staals bankkonto!

Vi er selvsagt meget takknemlig for den økonomiske støtten vi får fra mange bedrifter og virksomheter i Strand. Også i vanskelige tider for deler av næringslivet finner de midler som bidrar til at aktivitetene i laget vårt kan opprettholdes. Se oversikt over våre hjelpsomme sponsorer på vår webside, samt på STAALSIDEN i Strandbuen.»