Informasjon om dugnad i Staal Jørpeland IL

I forbindelse med utrulleringen av Ryfylkekortet, har det de siste dagene kommet noen kommentarer om hvorvidt et idrettslag, i denne forbindelse Staal Jørpeland IL, kan tvinge medlemmer/foresatte til å utføre dugnader i regi av klubben. Ordet «obligatorisk», som ble brukt i informasjonen ut til lagledere, kan nok mistolkes av noen, og et bedre ord burde blitt brukt. Vi ønsker å presisere at ingen medlemmer eller medlemmers foresatte kan tvinges til noen som helst form for dugnad. Slik har det alltid vært – og vil alltid være, men vi oppfordrer alle til å være lojale og gjøre så godt en kan for å være med å bidra i de oppgaver som våre frivillige styrer vedtar.

For at Staal som frivillig organisasjon skal kunne fungere tilfredsstillende, samt gi et best mulig tilbud til våre medlemmer, er dugnad en helt avgjørende del av de totale og nødvendige inntektene. Vi  prøver hele tiden å finne effektive- og nye inntektskilder, da vi fortsatt ser behov for å videreutvikle flere områder i idrettslaget. Eksempler på dette er:

  • Ny idrettshall. Kapasiteten er i dag oversprengt, hvor Staals håndballgruppe i tillegg til Strandahallen må bruke en ugunstig gymsal, samt bruke penger på leie av Klippens gymsal. Behovet for en ny hall er stort, og Staal jobber for tiden med plassering, innhold og finansiering av denne.
  • Oppgradering av fotballbaner. Medlemstallet i klubben ser ut til å stige i årene fremover, noe som fører til at kapasiteten på Jørpelands to kunstgrasbaner også snart sannsynligvis er for liten. For å opprettholde et tilfredsstillende tilbud til alle som ønsker å spille fotball, må vi sannsynligvis snart bygge om minst en av grasbanene til kunstgras.
  • Nytt og bedre utstyr. Tilfredsstillende utstyr gir ekstra motivasjon til både utøverne, og ikke minst trenerne. For en trener som bruker store deler av fritida si sammen med ungene våre, er det ekstra inspirerende å ha nok og bra utstyr. F.eks. vil nye mål som er mer brukervennlige med tanke på flytting, gi en enklere hverdag for en trener.
  • Trenerutvikling/kurs. For at våre frivillige trenere skal kunne gjøre en best mulig jobb for våre utøvere, har de behov for faglig påfyll, tips og råd, inspirasjon osv. Det er derfor et viktig mål for gruppene i Staal å engasjere trenerutviklere som følger opp alle de ulike lags trenere. Det er foresatte med ulikt nivå kunnskaper og ferdigheter som stiller opp som trenere. Derfor er det viktig at alle disse får best mulig oppfølging tilpasset sitt nivå, slik at igjen de unge også får så god veiledning og utvikling som mulig. Av samme grunn ønsker Staal også at flest mulig av laglederne skal ta ulike kurs, som klubben finansierer.

Idrettslaget er altså helt avhengig av mange personer som legger ned et stort antall timer i store verv som trenere, oppmenn, styremedlemmer, vedlikehold av bygg og anlegg og mye annet for å holde driften i gang. På grunnlag av dette vil vi oppfordre alle som har aktive barn og ungdom til å bidra med dugnad i idrettslaget. Jo flere som bidrar, desto mindre vil det bli på hver enkelt.

Til slutt: Dersom du som leser denne teksten har gode idèer på hvordan vi kan gjøre inntektsbringende dugnader (eller andre inntektskilder) på en smartere og mer effektiv måte enn det vi gjør i dag, er vi VELDIG takknemlige for gode innspill.

 

Respekt, Handlekraft og Engasjement…

Heia Staal!

 

Håndballeder, friidrettsleder, fotballeder og daglig leder i Staal Jørpeland IL