ALL AKTIVITET I STAAL JØRPELAND REGI STOPPES UMIDDELBART

ALL AKTIVITET I STAAL JØRPELAND REGI STOPPES UMIDDELBART

Hovedstyret har nå bestemt at all trenings-, kamp- og møteaktivitet stoppes umiddelbart. Dette etter vurdering sammen med, og anbefaling fra Strand kommune.

Vi ber alle lagledere formidle dette ut til sine lag.

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'STOP'